Ramudden, Liikluskorraldusvahendid vastavalt Teie soovidele ja vajadustele.

Ramudden OÜ astus Eesti Asfaldiliidu liikmeks

02-Sep-2016

Ramudden OÜ astus Eesti Asfaldiliidu liikmeks. Meid võeti Asfaldiliidu liikmeks juhatuse ühehäälse otsusega 11.märtsil 2016.

Eesti Asfaldiliit on 5. juunil 1991. aastal asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on teedevaldkonna tegevuse ning arengu toetamine. Liidu liikmed on teehoiuga tegelevad või sellega seotud Eestis registreeritud ettevõtted ja erialaharidusega insenerid. Eesti Asfaldiliit korraldab regulaarselt teabeüritusi (Asfaldipäevad, erialaseminarid jms) ja jagab oma liikmetele erialast teavet.

« Tagasi