Ramudden, Liikluskorraldusvahendid vastavalt Teie soovidele ja vajadustele.

Hyreslösningar

Att blanda hyresformerna Direkt, Projekt och Funktion ger stöd.

Välj det som passar dig bäst

Kombinera de produkter du hyr med våra tjänster, så löper ditt arbete ännu snabbare och smidigare. Vi kan ta hand om hela kedjan – från behovsanalys och TA-planer till montage, logistik, utbildning, underhåll och demontering. Du väljer själv var i processen du vill ha stöd och i vilken omfattning. Inom Ramudden finns ett antal erfarna specialister som kan ge dig särskilt stöd inom ett visst område. Vänd dig till din närmaste depå så hjälper vi dig att få kontakt med rätt person.

Direkt

Direkt är för dem som vill hyra trafikmaterial och andra produkter snabbt och enkelt från våra depåer och samarbetspartners. Du hyr direkt i ett öppet avtal material för att fylla behov och tillfälliga resursbrister. Du får snabb service och jourutryckning dygnet runt vid behov genom vårt väl utvecklade depå- och distributionsnät. Snabb leverans och service ger rätt material i rätt tid.

Projekt

Projekt är mer ett långsiktigt hyresavtal där Ramudden åtar sig att säkra leverans av trafikmaterial i ett bestämt projekt. Det ger kunden garanterad tillgång till avstängningsmaterial i rätt mängd vid rätt tillfälle under hela projekttiden av en pålitlig leverantör. Vi utser alltid en projektansvarig från Ramudden som vid behov är delaktig i materialval, leveransplanering, ekonomisk uppföljning osv.

Funktion

Funktion är ett taktiskt samarbetsavtal där Ramudden tar över det totala ansvaret för det samlade behovet av t.ex. TA-planer, trafikmaterial, TMA, montage, tillsyn, underhåll, riskbedömningar, logistik, jour, utbildning osv. Om du kombinerar de produkter du hyr med våra tjänster, så löper ditt arbete ännu snabbare och smidigare. Du väljer själv var i processen du vill ha stöd och i vilken omfattning.