Ramudden, Liikluskorraldusvahendid vastavalt Teie soovidele ja vajadustele.

Kaugküte - kütte- ja kraanivee soojendamine

HeatWork HydroHeater on väljatöötatud koostöös suurimate kaugkütte teenust pakkuvate ettevõtetega ja on abiks kõigile, kes vajavad kiiresti toota suures koguses sooja vett.

Ajutine lahendus kaugkütte ja sooja vee tagamiseks

HydroHeater on mobiilne seade, mida on võimalik transportida ka tavalise sõiduautoga. Seadme ühendamine soojusvaheti külge ja mujale toimub kiiresti ja lihtsalt, ilma, et lõppkasutajad hetkekski jääksid ilma kütte või sooja veeta.

Seadmed on mõeldud kasutamiseks aastaringselt, nii talvel kui suvel. Veetemperatuuri on võimalik reguleerida vahemikus 0-100 °C.

Sulatus ja küttetööd
HydroHeater seadmeid saab samuti kasutada ka maapinna sulatamiseks ja hoonete kütmiseks.

Näide kasutusala kohta

  • Ajutise energiavarustuse tagamine hoones, kus hooldus- või remonttööde tõttu on keskküte ja sooja vee tootmine katkestatud.
  • Ajutine keskküttelahendus
  • Põrandaküte
  • Radiaatorid ja soojusvahetid
  • Kuuma vee tootmine majapidamistes tarbimiseks - Näiteks: masin suudab pesemiseks vajalikku sooja vett toota 100 inimese kohta ühes tunnis.

Kui antud seadmed pakuvad Teile huvi, siis võtke ühendust.