Ramudden, Liikluskorraldusvahendid vastavalt Teie soovidele ja vajadustele.

Kindlustuskaitse

Nüüd saate ennast kindlustada ettenägematute kahjude nagu renditoodete purunemise või vargusega seotud juhtudel.

Kindlustus

Ramudden pakub oma renditoodetele riskikindlustust kindlustusettevõtete vahendusel. See kaitseb Teid, kui rendilevõtjat ettenägematute kahjude eest terve rendiperioodi jooksul, nagu näiteks vargus, vandalism, tulekahju.

Maksed ja omavastutus

Kindlustuse kogumaksumus on 5% kogu tellimuse rendihinnast. Omavastutus kahjujuhtumi korral 400.- EUR

Kaitse

Kindlustuskaitse alla ei kuulu kahjud, mis tulenevad toodete normaalsest kulumisest ja kasutamisest. Kindlustus ei kata ka kolmandate isikute hooletuse või transpordist tulenevaid riske. Rendilevõtja peab järgima ka ettevaatusabinõusid ja kasutama seadmeid heaperemehelikult.
Lisainformatsiooni saamiseks võtke meiega ühendust.

Kindlustunne Ramudden Kahjukindlustusega.

Isegi, kui elementaarsed tingimused töömaal on täidetud, et vältida vandalismist või vargustest tulenevaid kahjusid, tuleb neid siiski ette. Ramudden´i Kahjukindlustusega võite end kindlalt tunda.

Võrrelge ise!

Näiteks täiskomplektse märgihaagise rendihind on 20.-EUR/päevas. Kindlustuse lisamaksumus Teile on sellisel juhul 1.- EUR/päevas ja omavastutus 400.- EUR/kahjujuhtumi kohta, seda haagise kohta mille väärtus on ca 3000.- EUR
See on kokkuvõte, millist lisakaitset Ramudden´i Kahjukindlustus Teile pakkuda saab. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust lähima Ramudden´i rendipunktiga.

Kahju korral:

Teavitage meid esimesel võimalusel kahju tekkimise korral.