Ramuddeni rendikindlustus

Meilt rentimisel kasutage Ramuddeni rendikindlustust.

Kindlustus

Renditud toodete rentija poolt kindlustamise asemel pakume meie „Ramuddeni rendikindlustust“. Kindlustusandja on väline kindlustusselts.

Kindlustus kaitseb meie käest renditud tooteid ootamatute ja ettenägematute sündmuste eest nagu vargus, kahjustamine, tule- või veekahjustus. Vahel võib objektikindlustus puududa või on leping sõlmitud liiga väiksele summale ja siis on Ramuddeni rendikindlustus eriti asjakohane.

 

Tasud ja omavastutus

Meilt rentides saate oma kindlustuslepingu sõlmimise asemel tasuda Ramuddeni rendikindlustusmaksega. Kindlustuse eest tasutakse 6% brutorendihinnast (ilma käibemaksuta). Põhiomavastutus on vaid 200 eurot + käibemaks kindlustusjuhtumi kohta. See on tunduvalt madalam kui tavakindlustusel. Omavastutus jääb seega alla kümnendiku kindlustussummast.

Kindlustuskaitse piirangud

Ootamatuks ja ettenägematuks sündmuseks ei loeta kulumisest, vananemisest, korrosioonist, grafitist ja lõhkemisest põhjustatud kahju. Kindlustus ei kehti ka edasirentimisel, hooletuse või kellegi teise kui rentija teostatud transpordi põhjustatud kahju puhul. Samuti peab rentija rakendama seadmete ladustamisel mõistlikke ohutusmeetmeid.

Tingimustest täieliku ülevaate saamiseks võtke meiega ühendust.

Ramuddeni rendikindlustus annab turvatunde

Klient ise saab samuti vähendada renditud seadmete ja materjalide kahjustamise ja varguse riski. Kui rakendate oma töömaal vargusi ja kahjustusi ennetavaid praktilisi meetmeid, aitab see teil vältida projektiga kaasnevaid ettenägematuid kulutusi. Kui siiski peaks juhtuma õnnetus, võite ennast turvaliselt tunda, kui teil on Ramuddeni rendikindlustus

Võrrelge ise!

Näiteks „Põrkeleevendi 80 km“ rentimine maksab 20 eurot ööpäevas. Ramuddeni rendikindlustuse tasu on vaid 1,2 eurot päevas ja ligikaudu 3000 eurot maksva põrkeleevendi omavastutus on vaid 200 eurot. Oleme siin esitanud vaid kokkuvõtte kõigest sellest, mida Ramuddeni rendikindlustus võib teile pakkuda. Täieliku teabe saamiseks võtke ühendust Ramuddeni lähima depooga.

Kui kahju siiski tekib: Kahjuteatise koostamiseks võtke viivitamatult ühendust Ramuddeniga.