Uudis

Ramuddeni uuendatud visuaalne identiteet

Täna tutvustame oma uut brändiidentiteeti sõnumiga, et meie jaoks on turvalisus midagi enamat kui lihtsalt tooted ja teenused. See, mis meid edasi viib, on hoolimine inimeste pärast, kes töömaadel töötavad, aga ka kõigi teiste inimeste pärast, kes liikluses liiklejatena osalevad. Innovatsiooni ja arengu toel püüdleme pidevalt paremate, turvalisemate ja efektiivsemate lahenduste poole. See kõik on kokku võetud meie uues tunnuslauses: Your safety. Delivered.

Turvalisus ja hoolivus on meie DNA-s

Iga päev käib ehitustöö tuhandetel töömaadel, üldehitusobjektidel, tänavatel ja teedel ning raudteedel. Need on riskantsed ja samal ajal ajutised töökeskkonnad, mis vajavad hoolikalt läbimõeldud turvalisus- ja ohutuslahendusi. Meie missiooniks on aidata omavalitsustel, ametiasutustel, töövõtjatel ja ehitusettevõtetel luua teedel ja üldehitusobjektidel ning nende ümbruses tagada ohutud keskkonnad, mis vastavad kõikidele töömaadele ning teetöödele kehtestatud nõuetele.
 
Meie hoolitseme selle eest, et Teie saaksite liikluskorraldus- ja turvalisustooted alati siis kui seda vajate. Pakutavate lisateenuste abil pakume näiteks ka koolitusi, et teie meeskond oleks kursis kehtivate ohutusnõuetega. Samuti aitame tagada ohutust avalikes kohtades ja üritustel.
 
Hetkel tegutseme enam kui 70 erinevas asukohas Rootsis, Norras, Soomes, Eestis ja Kanadas. Ramuddeni grupi aastane käive on ligikaudu 180 miljonit eurot ning meil on ligikaudu 800 töötajat.
 
Your safety. Delivered.
 
 
2022-03-25