PaigaldustöödTurvalise töömaa rajamine

Aitame teil luua turvalise töömaa! Meil on ohutute töömaade planeerimise ja rajamise pikaajalised kogemused, me oleme asjatundjad kehtivate eeskirjade alal ja oskame leida lahendusi ka keerulistes liiklusolukordades.

Rendipunktid
Meil on pikaajalised kogemused ohutute töömaade planeerimisel ja rajamisel. Me oleme pädevad kehtivate eeskirjade alal ja oskame leida lahendusi ka keerulistes liiklusolukordades.
 
Me hoolitseme kõige eest, mida te turvalise töömaa rajamiseks vajate. Pakume erinevaid töömaaohutuse alaseid teenuseid, nagu liikluskoraldusvahendite ja muude ohutustoodete paigaldus ja järelevalve, liikluse reguleerimine ning saateautoteenused või töömaa ümbruses aset leidvate vahejuhtumite käsitlemine.
 
Lisaks oleme valmis panustama teie projekti juba tööde algstaadiumis tõhusa planeerimisega, liiklusskeemide väljatöötamise ning vajalike kooskõlastuste hankimisega. Loomulikult tarnime teile ka vajalikud liikluskorraldus- ja ohutusvahendid.
 
Hangime Teie eest kõik kooskõlastused - olgu selleks teede või tänavate sulgemisload, ümbersõidumarsruudid, kaeve- ja teetööde kooskõlastamised Maanteeametis, linna asutustes, valdades jms. Võta ühendust meie lähima rendipunktiga - aitame meeleldi!

Kuidas saame Sulle abiks olla?

Rendipunktid