KasutusvaldkonnadSulatamine

Meie mobiilseid küttelahendusi nagu soojendamist, külmumiskaitset, kuivatamist ja eelsoojendamist saate te kasutada oma töö tõhustamiseks aastaringselt

Nii seda tehakse

  • Soojendusvoolikud laotatakse alale, mida on tarvis sulatada, kaitsta külmumise eest või mida tuleb kivistumise soodustamiseks soojendada.
  • Suletud süsteemis ringlev HW soojust kandev vedelik (VTV) juhib soojuse otse pinnasesse.
  • Maksimaalse soojusülekande tagamiseks ja soojuskao vältimiseks kaetakse voolikud soojustpeegeldavate HW isolatsioonimattidega.
  • Soojendamisega saab külmunud pinnast sulatada kiiresti ja tõhusalt, olenevalt pinnasest 20–80 cm ööpäevas.
  • Mehitamata masin töötab seni, kuni töö saab tehtud. GSM-seire annab teada võimalikest töö käigus tekkivatest probleemidest.
 
heatWork-1.jpg
 
Pinnase ja pindade sulatamine: Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, kaablikraavid, šahtid, katused ja sillutised. Lumest ja jääst puhastamine.
 
heatwork-tining.jpg

Külmumiskaitse: Sillutisega kaetud pinnad, vuugiliiv, täitemassid, torustikud, raudteepöörangud, ujuvsillad.
 
heatwork-uttorkning.jpg

Soojendamine ja kuivatamine: ehitus- ja renoveerimistööd, laod ja majandusruumid, niiskuskahjustused, töötelgid, betooni kivistumine.
Eelsoojendamine: maapind enne raketise- ja betoonitöid

Kuidas saame Sulle abiks olla?

Rendipunktid