Jätkusuutlikkus ettevõtluse raamistik

Ramudden soovib olla juhtiv ja edasiviiv jõud jätkusuutlikkuse tagamisel oma tegevusvaldkonnas. Meie jaoks on jätkusuutlikkus tihedalt seotud olemise ja tegutsemise viisiga.

Sustainability Report

Jätkusuutlikkus Ramuddenis

Agenda 2030 – ÜRO ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid.
Me pakume oma teenuseid ja lahendusi ohutul ja tõhusal viisil, mis soodustab säästvat arengut, ning tegutseme jätkusuutlikult.
Jätkusuutlikkus taandub sageli keskkonna ja süsinikdioksiidi heitkogustega seotud küsimustele. Tegelikult hõlmab see oluliselt rohkem aspekte. Meie kõige olulisemaks panuseks on töökeskkondade loomine, mis on turvalised nii töömaadel töötavatele inimestele kui ka kõigile liiklejatele. Selle saavutamiseks kasutame me oma ressursse tõhusalt, vähendades seeläbi keskkonnajalajälge.
Me kasutame uut, digitaalset tehnoloogiat uuenduslikul viisil, muutes seeläbi oma töö tõhusamaks ning investeerime kliimaneutraalsetesse sõidukitesse.
 

Soovime rohkem naissoost kolleege

Kuigi oleme 20% naistöötajatega valdkonna parimad, teeme kõik endast oleneva, et meelitada meeste ülekaaluga erialale rohkem naissoost isikuid. Soovime anda oma panuse sooliselt võrdsemasse ehitussektorisse.
 

Õiglus

Jätkusuutlikkuse vallas tehtava töö teine ​​oluline osa on suure lugupidamisega suhtumine teisse kui klienti meie igal kohtumisel, vastutulelikkus ja õiglus igas aspektis. Meil on selgelt sõnastatud korruptsioonivastane poliitika ja me esitame oma tarnijatele samad nõudmised.
 

Jätkusuutliku ettevõtluse raamistik

Jätkusuutlikkuse tagamisega tahame me kaasa aidata ÜRO eesmärkide saavutamisele. 17 eesmärgi hulgast oleme välja toonud rea eesmärke, mis annavad Ramuddenile kõige suurema võimaluse midagi konkreetset ära teha. Need on seotud meie jätkusuutlikkuse alase töö ja äristrateegiaga.
 
3. eesmärk – Tervis ja heaolu
4. eesmärk – Hea haridus kõigile
9. eesmärk – Säästev tööstus, uuendused ja infrastruktuur
10. eesmärk – Ebavõrdsuse vähendamine
11. eesmärk – Säästlikud linnad ja kogukonnad
13. eesmärk – Kliimamuutustega võitlemine
 

ISO sertifikaadid

Alates 2020. aasta jaanuarist on meie juhtimissüsteem ja protsessid kvaliteedi, keskkonna ja töökeskkonna vallas sertifitseeritud vastavalt standarditele ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 kõikides Rootsis asuvates depoodes. Lisaks muule tähendab see töö jätkuvat seiret ja töötamist pidevate parendustega. 
 

Kas teil on küsimusi meie jätkusuutliku töö kohta?

Oliver Linnas, Tegevjuht CEO
oliver.linnas@ramudden.ee
+372 51 71 700
 

Panustame jõulisemalt jätkusuutlikesse muutustesse

Oleme osa millestki suuremast, ning see laiendab meie vastutust ja lisab uut jõudu, et sillutada teed jätkusuutlikele muutustele. Aastale on andnud näo uued globaalsed protsessid, digitaliseeritud töömaade arvu kasv ning tugev keskendumine innovatsioonile ja arengule.

Sõna on tegevjuhil