Sõna on tegevjuhil

Oleme osa millestki suuremast, ning see laiendab meie vastutust ja lisab uut jõudu, et sillutada teed jätkusuutlikele muutustele. Aastale on andnud näo uued globaalsed protsessid, digitaliseeritud töömaade arvu kasv ning tugev keskendumine innovatsioonile ja arengule.

Panustame jõulisemalt jätkusuutlikesse muutustesse

Morten Finslo, Ramudden Nordics & Baltics tegevjuht
Milline näeb liiklus välja kümne aasta pärast? Milliste uute reguleerivate raamistikega tuleb lahendusi kohandada? Kuidas mõjutab julgeolekuolukorra halvenemine nõudlust meie lahenduste järele? Kuna oleme maailmas oma segmendi suurim, toob see ka kaasa vastutuse oluliste teemadega edasiliikumise eest. Me võtame seda vastutust täie tõsidusega – ka väljaspool ettevõtet. Aasta lõikes hõlmab see muuhulgas koostööprojekte tuleviku isejuhtivate autode teemadel, ekspertiisialast abi ohutusstandardi väljatöötamisel ja ohutusalase kutseõppe toetamist.
 

Kliendi nõuded jätkusuutlikkusele

Kogu meie tegevuse võtmesõnadeks on hoolivus, klientide vajadustele reageerimine ja kursisolek reeglitega. Praegu me näeme, et jätkusuutlikkusega seotud ootused muutuvad üha kõrgemaks. Nii meile endile kui ka meie klientidele esitatakse uusi nõudeid kliimajalajälje vähendamise ja aruandluse kohta. Näiteks alates 2025. aastast peame jätkusuutlikkuse kohta aru andma vastavalt ettevõtte jätkusuutlikkuse aruandluse direktiivile (CSRD) ja ettevalmistused selleks on juba täies hoos. Muuhulgas oleme loonud uue jätkusuutlikkuse üksuse kogu globaalsele kontsernile Ramudden Global.
 
Õiguslikud nõuded esitavad väljakutseid, kuid samas võimaldavad asju teoks teha. Erinevate turgude konsolideeritud ja ühtsete andmete abil saame lihtsamini teha tarku strateegilisi otsuseid. Üha enam muutub see ka konkurentsieeliseks, mis jätab kõrvale need ettevõtted, mis ei vasta klientide ootustele. Käesoleva teksti kirjutamise ajal oleme me seotud Stockholmi suurima fossiilivaba lepinguga, pilootprojektiga Slakthusområdeti piirkonnas, millelle kehtivad just sellised selged jätkusuutlikkuse nõuded juba hankefaasis.
 

Digilahenduste osakaal kasvab

Teine põnev projekt puudutab töömaad Östersundis, kus tänu digilahendusele saime vähendada CO2 heitkoguseid, suurendades samas ohutust. Täielikult analooglahendustel põhinevas valdkonnas on digilahendustega täiendatud liiklusohutusseadmed nüüdseks jõudnud visioonist reaalsusesse. Saame reaalajas kaugjuhtimise viia liiklusmärgi tasemele, vähendades sellega transporti ja tõhustades kontrolli. Oleme selles valdkonnas esirinnas ja Ramudden Digitali loomise kaudu globaalsel tasandil saame selle tööga veelgi edasi liikuda.
 

Kontroll tootearenduse üle

Innovatsiooni ei investeeri me ainult digivaldkonnas. Aasta jooksul oleme omandanud seitse erinevat ettevõtet, mis koos tugevdavad ja laiendavad meie pakkumisvõimalusi. Üks neist on Worxsafe, meie kauaaegne partner, mis muuhulgas aitas meil arendada SVEA barjääri. See omandamine võimaldab meil astuda sammu tootearendusse, luues seeläbi suured eelised uutele vajadustele kiire reageerimise, ohutute toodete turule toomise ja ressursside tõhusa kasutamise osas.
 
Ramudden Globali osaks olemine suurendab Ramudden Nordics & Baltics’is võimekust positiivsete muutuste nimel tehtavas töös. Samal ajal peame me ümber struktureerima paljusid protsesse, kaotamata seejuures oma tuuma, mida on alati iseloomustanud ettevõtlikkus ja algatusvõime. Kuna siin Põhjamaades oleme jätkusuutlikkuse töös kaugele jõudnud ja omame kõrget ohutusteadlikkust, saame samal ajal aidata tõsta ka teised turud samale tasemele. Hea näide selle kohta on ohutusnädal, mis sai alguse kohaliku üritusena ja sel aastal toimus juba kõikides riikides. Need uued võimalused jätkusuutlike muutuste teostamiseks ja kiirendamiseks panevad mind suurt uhkust tundma selle üle, et saan olla osa Ramuddenist.
 
Morten Finslo
 

Rohkem lugemist - Sõna on tegevjuhil

2022
2021-2020 (english)